Universitetsutdanning for kunstnere

Finansier ditt eget galleri med lån uten sikkerhet

Er du en kunstnerspire som går og drømmer om å starte ditt eget galleri? Da er du ikke alene. Mange hobbykunstnere går med et sterkt ønske om å gjøre hobbyen sin om til en inntektsgivende geskjeft. Samtidig er det vanskelig. Det er en del ting som må være på plass før man kan realisere drømmen, blant annet finansiering. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan et lån uten sikkerhet kan hjelpe deg et steg nærmere å realisere ønsket ditt om å starte eget galleri.

Hva er lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er et lån hvor låneutsteder ikke krever noen form for sikkerhet før du tar opp lånet. Dette betyr i utgangspunktet større risiko, men hvis man har gjøre grundige undersøkelser og vet at man kan betale ned lånet sitt, er det ikke noe problem. Det er også mulig å sammenligne lån uten sikkerhet for å finne det lånet som er billigst og mest hensiktsmessig for akkurat deg.

Hvorfor lån uten sikkerhet?

For deg som drømmer om å åpne eget galleri er du avhengig av finansiering. Grunnen til det er at det er knyttet store kostnader til å åpne galleri. For det første så må man enten leie eller kjøpe et lokale. Dette koster penger. I tillegg må man markedsføre utstillingene man ønsker å holde slik at folk kommer for å se bildene. Hvis folk ikke ser bildene vil man heller ikke få noen salg. Det vil også alltid komme uforutsette utgifter underveis når man driver for seg selv. Dette må tas høyde for.

Nedbetaling av lån

Et lån, med eller uten sikkerhet, må nedbetales. Derfor er det viktig å sammenligne ulike lån for å finne de med best renter På den måten sørger du for at de månedlige kostnadene er så lave som overhodet mulig, og det blir enklere å betjene lånet. Når man har muligheten bør man også prioritere å betale ned hele lånet, for å på den måten være økonomisk uavhengig. Da kan man også i større grad ta ut gevinsten av eventuelle salg til eget bruk.

Leave a Reply